logo białe omnioxy

Tlen to życie, energia i wykorzystanie osobistego potencjału

Regeneracja, która rozwija biznes

Dzisiejsi klienci chcą być zaskakiwani nowymi metodami dbania o siebie. Łagodna komora hiperbaryczna OMNIOXY zapewnia efekt świeżości, a przede wszystkim przynosi odczuwalne rezultaty na poziomie ciała i umysłu.

Dowiedz się więcej

Uzupełnij formularz, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą - odpowie na pytania i przedstawi ofertę.

Współpracuj z liderem branży hiperbarycznej.

Komora hiperbaryczna jest dla Ciebie, jeżeli...

Szukasz sposobu na urozmaicenie oferty hotelu

Chcesz tworzyć nowoczesną ofertę SPA

Poszukujesz nowych grup odbiorców

Wszechstronne korzyści łagodnej komory hiperbarycznej OMNIOXY

Bezdotykowa usługa dająca komfort osobom zazwyczaj nie korzystającym ze SPA
Udowodnione efekty na poziomie biochemicznym wielu układów ciała
Możliwość kierowania reklamy do wielu grup odbiorców – konkretne korzyści
Efekt WOW związany z nowoczesną technologią działającą na poziomie komórek
Metoda regeneracji stosowana w sporcie zawodowym m.in. przez Cristiano Ronaldo
Łatwa obsługa nie wymagająca zatrudniania nowych pracowników

Jak działa łagodna komora hiperbaryczna?

W łagodnej tlenoterapii hiperbarycznej najważniejsze są 2 czynniki: wysokie stężenie tlenu w powietrzu oraz ciśnienie wyższe od regularnego. Komory OMNIOXY zapewniają stężenie tlenu na poziomie 93%, a środowisko o ciśnieniu 1.3-1.5 ATA pozwala na intensywniejsze wchłanianie tlenu z płuc do krwi.

komora hiperbaryczna omnioxy
Łagodne komory hiperbaryczne OMNIOXY

Dzięki przekroczeniu naturalnego ciśnienia 1 ATA, w płynach ustrojowych znajduje się nawet 6-krotnie więcej tlenu, co pozwala na lepsze dotlenienie komórek w całym ciele. Przyspiesza to ich regenerację, czyli obumieranie starych komórek i zastępowanie nowymi – zdrowymi.

Pobudzone zostają naturalne mechanizmy odnowy, a także obrony immunologicznej i regulacji biochemicznej. Dobrze dotleniony organizm to więcej energii, lepsze samopoczucie i wsparcie w odnowie biologicznej.

OMNIOXY marketing

Szkolimy Ciebie i Twoich pracowników przez cały okres gwarancji

Jesteśmy największą firmą w branży, gwarantujemy stabilność

Posiadamy bogate zaplecze serwisowe i mobilny zespół

Oferta OMNIOXY

W ofercie OMNIOXY znajdziesz komory twarde i miękkie odpowiadające na potrzeby różnych biznesów. Z uwagą projektujemy także doświadczenia użytkownika, co pozytywnie wpływa na postrzeganie Twojej strefy regeneracji. Dbamy o wygodne wejścia, komfortowe zestawy materacy czy zestawy multimedialne, które sprawiają, że godzinna sesja upływa w przyjemnej atmosferze.

Wyobraź sobie komorę OMNIOXY w Twoim lokalu

Jedna komora OMNIOXY potrzebuje powierzchni zaledwie 6 m2, a koszt pracy urządzenia to 7 zł za godzinę

Średnia cena sesji w Polsce to 120 zł za godzinę, a na serię składa się przynajmniej 6 sesji w ciągu 1.5 tygodnia

Jedna komora przynosi salonowi dochód w wysokości nawet 12 tysięcy zł miesięcznie
OMNIOXY S.A. logo

OMNIOXY Spółka Akcyjna, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP: 5862347313, REGON: 383955080 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000800573, o kapitale zakładowym 115 000.00 PLN, opłaconym w całości.

Łagodne komory hiperbarycze OMNIOXY ONE, OMNIOXY ONE PLUS, OMNIOXY RELAX, OMNIOXY DUO, OMNIOXY STEEL nie są wyrobem medycznym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, w szczególności nie służą do: diagnozowania, profilaktyki, monitorowania, przewidywania, prognozowania, leczenia lub łagodzenia, choroby, urazu lub niepełnosprawności, w tym kompensowania urazu lub niepełnosprawności.