Dobre połączenie?

Fizjoterapia i łagodna tlenoterapia hiperbaryczna

Dr Mateusz Rynkiewicz podsumowuje 2 lata z łagodną komorą hiperbaryczną!
Sprawdź, jak funkcjonuje w ofercie gabinetu fizjoterapeutycznego.

Dowiedz się, jak zwiększyć swoje dochody!

Zostaw swoje namiary, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą

Kiedy planujesz zakupić komorę?

Specjalista o efektach sesji

Nowa organizacja pracy

1

Sesje w łagodnej komorze hiperbarycznej w gabinecie dr Rynkiewicza są wsparciem wielu terapii manualnych, a dodatkowo stały się autonomiczną usługą dla osób zmagających się z problemami, których wcześniej nie obsługiwał FitTestFamily.

Hiperbaria w fizjoterapii
Hiperbaria w fizjoterapii

2

Sesja w łagodnej komorze hiperbarycznej w przeciwieństwie do innych usług jest bezwysiłkowa. Zapełnia kalendarz i jednocześnie wprowadza okna, w trakcie których można zaplanować spotkania z innymi klientami gabinetu.

3

Innowacyjna usługa przyciąga wiele osób, które dopiero dowiedziały się o dobroczynnym działaniu sesji w łagodnej komorze hiperbarycznej. Świadomość w tym zakresie postępuje, zwłaszcza kiedy rośnie liczba lokali udostępniających sesje w łagodnej komorze hiperbarycznej.

lp-sportowcy3(1)

Wyróżniamy się!

Dlaczego warto współpracować z OMNIOXY?

Serwis

Nasz serwis dojeżdża do każdego miejsca w Polsce i dysponuje bogatym zapleczem

Marketing

Wspomagamy nowe i doświadczone biznesy w komunikacji cyfrowej

Doświadczenie

Do tej pory zainstalowaliśmy ponad 400 łagodnych komór OMNIOXY

Kontakt

Interesuje Cię nasza oferta?

Skontaktuj się!

Kiedy planujesz zakupić komorę?

OMNIOXY S.A. logo

OMNIOXY Spółka Akcyjna, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP: 5862347313, REGON: 383955080 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000800573, o kapitale zakładowym 115 000.00 PLN, opłaconym w całości.

Łagodne komory hiperbarycze OMNIOXY ONE, OMNIOXY ONE PLUS, OMNIOXY RELAX, OMNIOXY DUO, OMNIOXY STEEL nie są wyrobem medycznym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, w szczególności nie służą do: diagnozowania, profilaktyki, monitorowania, przewidywania, prognozowania, leczenia lub łagodzenia, choroby, urazu lub niepełnosprawności, w tym kompensowania urazu lub niepełnosprawności.