logo białe omnioxy

Dobre połączenie?

Fizjoterapia i łagodna tlenoterapia hiperbaryczna

Dr Mateusz Rynkiewicz podsumowuje 2 lata z łagodną komorą hiperbaryczną!
Sprawdź, jak funkcjonuje w ofercie gabinetu fizjoterapeutycznego.

Rozwijaj gabinet z komorą OMNIOXY

Wypełnij formularz, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą

Specjalista o efektach sesji

Nowa organizacja pracy

1

Sesje w łagodnej komorze hiperbarycznej w gabinecie dr Rynkiewicza są wsparciem wielu terapii manualnych, a dodatkowo stanowią autonomiczną usługę dla osób z problemami, których wcześniej nie obsługiwał.
Hiperbaria w fizjoterapii
Hiperbaria w fizjoterapii

2

Sesja w łagodnej komorze hiperbarycznej w przeciwieństwie do innych usług jest bezwysiłkowa. Zapełnia kalendarz i jednocześnie wprowadza okna, w trakcie których można zaplanować spotkania z innymi klientami gabinetu.

3

Innowacyjna usługa przyciąga wiele osób, które dopiero dowiedziały się o dobroczynnym działaniu sesji w łagodnej komorze hiperbarycznej. Świadomość w tym zakresie postępuje, zwłaszcza kiedy rośnie liczba lokali udostępniających sesje w łagodnej komorze hiperbarycznej.

Łagodne komory hiperbaryczne OMNIOXY

Wyróżniamy się!

Dlaczego warto współpracować z OMNIOXY?

Serwis

Nasz serwis dojeżdża do każdego miejsca w Polsce i dysponuje bogatym zapleczem

Marketing

Wspomagamy nowe i doświadczone biznesy w komunikacji cyfrowej

Doświadczenie

Do tej pory zainstalowaliśmy ponad 400 łagodnych komór OMNIOXY

Kontakt

Interesuje Cię nasza oferta?

OMNIOXY S.A. logo

OMNIOXY Spółka Akcyjna, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP: 5862347313, REGON: 383955080 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000800573, o kapitale zakładowym 115 000.00 PLN, opłaconym w całości.

Łagodne komory hiperbarycze OMNIOXY ONE, OMNIOXY ONE PLUS, OMNIOXY RELAX, OMNIOXY DUO, OMNIOXY STEEL nie są wyrobem medycznym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, w szczególności nie służą do: diagnozowania, profilaktyki, monitorowania, przewidywania, prognozowania, leczenia lub łagodzenia, choroby, urazu lub niepełnosprawności, w tym kompensowania urazu lub niepełnosprawności.