Polityka prywatności

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH W OMNIOXY  

Dbamy o poufność i bezpieczeństwo wszystkich przekazywanych nam danych. Jest to dla nas bardzo ważna sprawa. Zgromadzonych danych nie sprzedajemy, ani nie przekazujemy osobom trzecim. Poniższy regulamin przedstawia zasady, jakimi kierujemy się przy pozyskiwaniu i przetwarzaniu zebranych danych osobowych.

Przy ich zbieraniu działamy w zgodzie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, tj. ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administrator danych osobowych  

Administratorem Państwa danych osobowych jest OMNIOXY S.A.  z siedzibą w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98/C5, 81-451 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000800573, NIP 5862347313, REGON 383955080, zwanej dalej OMNIOXY, a także nasi partnerzy, czyli firmy i inne podmioty, z którymi współpracujemy w zakresie technologicznym, operacyjnym lub marketingowym.

Wykorzystanie danych  

Wypełniając formularz na naszej stronie, korzystając z naszej strony internetowej i jej funkcji, podajecie Państwo dane z własnej, nieprzymuszonej woli. Nie weryfikujemy ich zgodności prawdą i przetwarzamy zgodnie z klauzulą dołączoną do formularza. Dane osobowe zbierane są w czterech celach:

  1. Udzielenie odpowiedzi na wysłaną wiadomość lub zapytanie telefoniczne

W tym przypadku złożenia zapytania dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w tym celu, a sposób i okres ich przechowywania zależą od charakteru zapytania. Mogą być przekazane innym podmiotom, o ile jest to niezbędne do udzielenia odpowiedzi, sporządzenia i przesłania oferty.

  1. Cele marketingowe

Przetwarzanie danych w celach marketingowych obejmuje wysyłkę poradników OMNIOXY, newslettera zawierającego treści związane z komorami hiperbarycznymi, firmie OMNIOXY oraz aktualnych promocjach, a także zmianach w regulaminie przetwarzania danych. Standardowy okres przechowywania danych wynosi 10 lat. W każdej jednak chwili mogą Państwo zażądać zaprzestania ich przetwarzania i przechowywania.

  1. Realizacja zamówień i umów

W tym przypadku dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w tym celu, a sposób i okres ich przechowywania zależą od charakteru zamówienia, okresu gwarancji itp. Mogą być przekazane innym podmiotom, o ile jest to niezbędne do realizacji zamówienia czy umowy. Umowy mogą zawierać dodatkowe zasady dot. przetwarzania danych.

Przekazywanie danych podmiotom trzecim  

Dane kontaktowe możemy przekazywać podmiotom trzecim jedynie w celu odpowiedzi na zapytania, realizację Państwa zamówień lub po uzyskaniu wyraźnej zgody np. na listach referencyjnych. Dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Zgodnie z obowiązującym prawem mogą to być podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie np: firmy zajmujące się marketingiem, reklamą, podwykonawcy usług. Twoje dane mogą być też udostępnione organom prawa o ile otrzymamy stosowną podstawę prawną.

Jakie są twoje prawa w stosunku do Twoich danych?  

Możesz w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych, masz prawo dostępu do nich, sprostowania, usunięcia itp. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Anonimowe statystyki i pliki “cookies”  

Podczas przeglądania naszej strony internetowej, możemy umieszczać na Państwa komputerze dane w postaci tzw. cookies – plików, które pozwalają nam automatycznie rozpoznać Państwa komputer przy kolejnej wizycie. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać cookies, należy tak skonfigurować przeglądarkę internetową, by usuwała tego typu pliki, blokowała je, bądź każdorazowo ostrzegała przed ich zachowaniem. Anonimowe statystyki mogą być wykorzystywane do prowadzenia badań i sondaży. Wszystko po to, aby jak najlepiej zrozumieć Państwa oczekiwania i potrzeby związane z ofertą naszej firmy. Jeśli nie życzą Państwo sobie takiego wykorzystywania danych, oczywiście uszanujemy tę decyzję.

Pragniemy uprzedzić, że w przypadku korzystania z usług naszej strony internetowej, automatycznie wytwarzane zostają dane IP Państwa komputera oraz dane użytkownika związane z obecnością na naszej stronie. W niektórych przypadkach można te dane elektroniczne powiązać z danymi osobowymi. Dane te podlegają ochronie zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. W celu zapobiegania pobieraniu danych w sposób automatyczny, mogą Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Podczas odwiedzin naszych stron możemy uzyskiwać również tzw. dane nieosobowe, które pojawiają się w naszych systemach informatycznych automatycznie (rodzaj przeglądarki, system operacyjny, adres domeny strony internetowej, ilość odwiedzin naszej strony, średni czas spędzony na stronie, oglądane strony i podstrony). Te dane wykorzystamy tylko i wyłącznie do analizy atrakcyjności i użyteczności naszej witryny.

Bezpieczeństwo danych  

Zapewniamy, że firma OMNIOXY dokłada wszelkich starań, aby gromadzone dane były bezpieczne, przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności firmy OMNIOXY i nie ujawnione w sposób niekontrolowany przez firmę OMNIOXY. Do tego celu służą nasze zabezpieczenia techniczne, wewnętrzne regulaminy i umowy z kontrahentami umożliwiającymi przesłanie korespondencji w formie papierowej lub realizację zamówienia lub obowiązującej nas umowy.

Przekazane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną. Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. System informatyczny w którym są przetwarzane dane osobowe spełnia wymogi z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

Prawa użytkownika  

Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji, jak również odwołania zgody lub wniesienie sprzeciwu na przetwarzanie swoich danych osobowych bez podawania przyczyny. Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość usunięcia jego Danych Osobowych ze Zbioru Danych na każde żądanie Użytkownika, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

Kontakt  

W razie jakichkolwiek pytań, uwag lub wątpliwości dotyczących niniejszej deklaracji ochrony danych osobowych, chęci zgłoszenia żądania ich zmiany lub zaprzestania przetwarzania, prosimy o kontakt z administratorem danych pod adresem mailowym: info@beta.omnioxy.com

Kontakt

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami