logo białe omnioxy

Wyróżnij gabinet na mapie Twojego miasta

Wspieraj terapie tlenem! Wykorzystaj potencjał odbudowy drzemiący w każdym pacjencie.
OMNIOXY DUO
OMNIOXY Optimo

Chcesz dowiedzieć się więcej o łagodnej komorze hiperbarycznej OMNIOXY?

Uzupełnij formularz, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą

Więcej możliwości dzięki komorze OMNIOXY

Niemal autonomiczne urządzenie – małe zaangażowanie podczas obsługi
Udowodnione efekty na poziomie biochemicznym wielu układów ciała
Metoda regeneracji stosowana w sporcie zawodowym m.in. przez Cristiano Ronaldo

Komora mHBOT jest dla Ciebie, jeżeli

Szukasz urządzenia, które odpowiada na potrzeby różnych pacjentów

Szukasz sposobu na wyjście z bańki 1 godzina - 1 pacjent

Cenisz nowoczesne technologie o wymiernych efektach

Chcesz przyspieszając regenerację wydłużyć kontakt z klientem

Chcesz rozwijać gabinet bez zatrudniania nowych osób

Zależy Ci na wyróżnieniu swojej oferty i znalezieniu nowych odbiorców

Jak działa łagodna komora hiperbaryczna?

Ciśnienie atmosferyczne, którego doświadczamy na co dzień wynosi do 1 ATA. Komory OMNIOXY wytwarzają środowisko o ciśnieniu 1.3-1.5 ATA i jest to kluczowe dla lepszego wchłaniania tlenu. Dzięki temu w płynach ustrojowych płynie nawet 6-krotnie więcej tlenu niż w zwykłych warunkach.

komora hiperbaryczna omnioxy
Łagodne komory hiperbaryczne OMNIOXY

Stężenie tlenu na poziomie 93% zapewniają koncentratory o klasie medycznej. Osiągamy je po kilku minutach od rozpoczęcia sesji, zaraz po kompresji kapsuły. Stopniowo komórki ciała zaczynają nasycać się tlenem, uruchomione zostają naturalne mechanizmy odnowy we wszystkich tkankach człowieka.

Wzmożona replikacja zdrowych komórek to nie wszystko, dochodzi do regulacji biochemicznej wszystkich układów ciała, a organizm osiąga zdrową harmonię i zdolność obrony immunologicznej. Sesje w komorze hiperbarycznej to szybka regeneracja, więcej energii i lepsze samopoczucie.

OMNIOXY marketing

Oferta OMNIOXY

Stwórz wymarzoną strefę regeneracji w Twoim gabinecie z urządzeniami OMNIOXY. Praktyczny design pozwala na wygodne korzystanie z komory po stronie klienta i osoby obsługującej. Stylowy wygląd kształtuje przyjemne doświadczenia wymagającego użytkownika.

Dlaczego OMNIOXY?

Szkolimy Ciebie i Twoich pracowników przez cały okres gwarancji
Jesteśmy największą firmą w branży, gwarantujemy stabilność
Oferujemy bogate zaplecze serwisowe i usługi marketingowe
OMNIOXY S.A. logo

OMNIOXY Spółka Akcyjna, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP: 5862347313, REGON: 383955080 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000800573, o kapitale zakładowym 115 000.00 PLN, opłaconym w całości.

Łagodne komory hiperbarycze OMNIOXY ONE, OMNIOXY ONE PLUS, OMNIOXY RELAX, OMNIOXY DUO, OMNIOXY STEEL nie są wyrobem medycznym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, w szczególności nie służą do: diagnozowania, profilaktyki, monitorowania, przewidywania, prognozowania, leczenia lub łagodzenia, choroby, urazu lub niepełnosprawności, w tym kompensowania urazu lub niepełnosprawności.